ห้องพักแบบต่าง ๆ ของเรา

ห้องสีเขียวพักได้ 6-8 คน ห้องแอร์ห้องน้ำในตัว
มีทั้งหมด 4 ห้อง อยู่โซนด้านหลัง


ห้องสีชมพู พักได้ 6-8 คน ห้องแอร์ห้องน้ำในตัว
มีทั้งหมด 6 ห้อง อยู่โซนด้านหลัง


ห้องไม้สักพักได้ 6-8 คน ห้องแอร์ห้องน้ำในตัว
มีทั้งหมด 6 ห้อง อยู่ในโซนด้านหน้าน


ห้องพัก แบบใหญ่ พักได้ 10-15 คน ห้องแอร์ห้องน้ำในตัว
สะดวกสบายมี 2 ห้อง