ไอเลโฮมสเตย์ที่พักติดทะเล อ.แหลมสิงห์ จันทบุรี กินปูและอาหารทะเลสด

ไอเลโฮมสเตย์ เป็นทีพัก  ถ้าคุณมาแล้วจะไม่อยากกลับเหมือนมาบ้านญาติ พร้อมบริการด้วยใจ และจริงใจซื่อสัตย์ต่อลูกค้า วัตถุดิบในการทำอาหารที่คัดเอาความสดมากๆ จากชาวบ้านในละแวก ทำให้คนในหมู่บ้านมีงานทำ พนักงานทุกคนคืนญาติ มิตรและคนในพื้นที่ มาแล้วจะมีรอยยิ้ม สนุกสนาน มาร้องเพลง มาเต้น มาแล้วคุณจะผ่อนคลายเมือมาไอเลรับประกันในความสุข

 

  • การเข้าพัก เช็คอินเวลา 12.00 น. เทียงวัน วันถัดไปเช็คเอาท์ 10.00 น. เช้าครับ
  • อาหารทางเราจะเตรียมเสริฟมื้อเที่ยง ของวันที่ท่านมาถึง และมื้อเย็น ตามด้วยมื้อเช้าในวันถัดไป
  • อาหารเช้าพร้อมเสริฟ 7.30-9.00 น.
  • อาหารกลางวัน 12.00-14.00 น.
  • อาหารเย็น 18.30-20.30น.
  • คาราโอเกะ 18.00-23.00 น.
  • กิจกรรมแพเปียก ดูเหยี่ยวแดงจะออกเดินจากที่พักเวลา 14.30 น. กลับมาที่พัก 17.00 น.